Diarienummer KFN-0211/2017
Titel Yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg
Startdatum 2017-09-08
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Begäran om anstånd 2017-09-08 Utgående Visa dokumentet
Yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-10-24 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0211/2017 Yttrande över ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3