Diarienummer KFN-0210/2017
Titel Lovbidrag för höstlovsaktiviteter år 2017, Nya Teaterpiraterna
Startdatum 2017-09-07
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för höstlovsaktiviteter år 2017, Nya Teaterpiraterna 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering från teaterpiraterna 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Lovbidrag för höstlovsaktiviteter år 2017, Nya Teaterpiraterna 2017-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på frågor om ansökan 2017-09-20 Inkommande Visa dokumentet