Diarienummer KFN-0209/2017
Titel Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017
Startdatum 2017-09-06
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 2017-09-12 Utgående Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet