Diarienummer KFN-0196/2016
Titel Verksamhetsbidrag för år 2017, föreningen Chista Mehr
Startdatum 2016-09-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhetsbidrag för år 2017, föreningen Chista Mehr 2016-08-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag för år 2017, föreningen Chista Mehr 2016-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Komplettering 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Komplettering nr 2 2016-11-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Verksamhetsbidrag för år 2017, föreningen Chista Mehr 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-04-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3