Diarienummer KFN-0195/2017
Titel Revidering av regler, taxor och avgifterna för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av regler och taxor för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler 2017-08-31 Utgående Visa fil
1, 2
Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Revidering av regler och taxor för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet