Diarienummer KFN-0185/2016
Titel Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad
Startdatum 2016-08-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2016-08-19 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till föreningslivet och grundskole- och gymnasienämnden 2016-08-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2016-09-01 Utgående Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss från grundskole- och gymnasienämnden 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Remissvar - idrottsalliansen 2016-09-28 Inkommande Visa dokumentet
Remiss till pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor 2016-10-28 Utgående Visa fil
1, 2
Yttrande från DHR Sundbyberg 2016-11-07 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande - pensionärsrådet 2016-11-11 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande från kommunala rådet för funktionshindersfrågor 2016-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 november 2016 - Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2016-12-01 Upprättat Visa fil
1, 2
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad - KFN-0185/2016 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4