Diarienummer KFN-0178/2017
Titel Projektbidrag för genomförande av kulturdag för ensamkommande 21 oktober
Startdatum 2017-07-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om projektbidrag för genomförande av kulturdag för ensamkommande 21 oktober 2017-07-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Projektbidrag för genomförande av kulturdag för ensamkommande 21 oktober 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2
Verksamhetshandlingar för 2016 2017-09-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5