Diarienummer KFN-0171/2017
Titel Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-02
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-07-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0171/2017 Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3