Diarienummer KFN-0170/2017
Titel Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-02
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0170/2017 Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3