Diarienummer KFN-0169/2017
Titel Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-02
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-07-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0169/2017 Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3