Diarienummer KFN-0168/2017
Titel Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-04
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0168/2017 Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3