Diarienummer KFN-0154/2017
Titel Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-06-07
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-02
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0102/2017 Yttrande över detaljplan för nya bostäder, Kavallerivägen i Rissne 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3