Diarienummer KFN-0125/2017
Titel Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-29
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0125/2017 Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3