Diarienummer KFN-0123/2017
Titel Yttande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-29
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-06-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Yttande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0123/2017 Yttrande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3