Diarienummer KFN-0121/2017
Titel Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag
Startdatum 2017-05-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-29
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Översiktsplan för Sundbybergs stad - samrådsförslag 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-07-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0121/2017 Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad, samrådsförslag 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3