Diarienummer KFN-0119/2017
Titel Jämställdhetskartläggning av kultur- och fritidsnämndens stöd till idrottsföreningslivet i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-11
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Jämställdhetskartläggning av kultur- och fritidsnämndens stöd till idrottsföreningslivet i Sundbybergs stad 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2
Jämställdhetskartläggning av kultur- och fritidsnämndens stöd till idrottsföreningslivet i Sundbybergs stad 2017-08-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Jämställdhetskartläggning av kultur- och fritidsnämndens stöd till idrottsföreningslivet i Sundbybergs stad 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet