Diarienummer KFN-0118/2017
Titel Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-30
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad- för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KFN-0118/2017 - Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Yttrande över förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet