Diarienummer KFN-0117/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov.
Startdatum 2017-05-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-31
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-05-17 Utgående Visa fil
1, 2
Ordförandes svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-06-29 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - KFN-0117/2017 Svar på medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-07-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3