Diarienummer KFN-0116/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar.
Startdatum 2017-05-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-31
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar. 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på medborgarförslag – Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar 2017-05-16 Utgående Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar. 2017-06-29 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Svar på medborgarförslag – Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - KFN-0116/2017 Svar på medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar. 2017-07-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3