Diarienummer KFN-0111/2017
Titel Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-30
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av KFN-0111/2017 - Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-06-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Yttrande över detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet