Diarienummer KFN-0096/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård
Startdatum 2017-04-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-04
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik Ik vid Ursviks motionsområde 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-08-18 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Ordförandes svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-09-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0096/2017 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård 2017-09-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3