Diarienummer KFN-0091/2017
Titel Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)
Startdatum 2017-04-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-30
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S)” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KFN-0091/2017 - Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-06-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-06-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Yttrande över motion - Återinför Rissneambassadörerna! Väckt av Marie Lundman Völker (S) och Kajsa Adenbäck (S) 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 juni 2017 2017-06-29 Inkommande Visa dokumentet