Diarienummer KFN-0090/2017
Titel Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Kultur- och fritidsnämndens yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 KFN-0090/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3