Diarienummer KFN-0089/2017
Titel Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2
Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3