Diarienummer KFN-0088/2017
Titel Utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg
Startdatum 2017-04-04
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Synpunkter ang. utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-04-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Re: synpunkter ang utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-04-18 Inkommande Visa dokumentet
Svar på synpunkter ang utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-04-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Utredning om kultur och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning i Sundbyberg 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet