Diarienummer KFN-0082/2017
Titel Stipendium för idrottsledare och ungdomsledare 2017
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan/nominering Sundbyergs IK skidor 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan/Nominering Ann-Sofi Gyllbäck 2017-03-29 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan/nominering Kicki Tomás Månsson 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Stipendium för idrottsledare och ungdomsledare 2017 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nominering Måns Rudfeldt 2017-03-31 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan/nominering SIK hockeysektion 2017-03-31 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan/nominering Ronny Falk 2017-03-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Stipendium för idrottsledare och ungdomsledare 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Till de nominerade till Sundbybergs stads stipendium för ungdomsledare och idrottsledare 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2