Diarienummer KFN-0080/2017
Titel Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Sundbyberg stads strategi för digitalisering - för yttrande senast den 30 april 2017 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Yttrande över Sundbybergs stads strategi för digitalisering KFN-0080/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3