Diarienummer KFN-0079/2017
Titel Verksamhetsbidrag för Basket Summer Camp år 2017, Duvbo IK
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för Basket Summer Camp år 2017, Duvbo IK 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag för Basket Summer Camp år 2017, Duvbo IK 2017-04-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Verksamhetsbidrag för Basket Summer Camp år 2017, Duvbo IK 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3