Diarienummer KFN-0078/2017
Titel Verksamhetsbidrag för Floorballweek år 2017, Duvbo IK
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för Floorballweek år 2017, Duvbo IK 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag för Floorballweek år 2017, Duvbo IK 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Verksamhetsbidrag för Floorballweek år 2017, Duvbo IK 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Beslut angående er ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av floorballweek 2017 2017-07-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3