Diarienummer KFN-0075/2017
Titel Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Granskning - detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-04-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad KFN-0075/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2