Diarienummer KFN-0070/2017
Titel Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
Startdatum 2017-03-17
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Departementspromemorian "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop" 2017-03-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-04-11 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop KFN-0070/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3