Diarienummer KFN-0069/2017
Titel Verksamhetsbidrag för fotbollsskola år 2017, Sundbybergs IK
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhetsbidrag för fotbollsskola år 2017, Sundbybergs IK 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Verksamhetsbidrag för fotbollsskola år 2017, Sundbybergs IK 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Ekonomisk redovisning 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Verksamhetsbidrag för fotbollsskola år 2017, Sundbybergs IK 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3