Diarienummer KFN-0068/2017
Titel Verksamhetsbidrag för teaterverksamhet hösten 2017 och våren 2018, Teaterpiraterna
Startdatum 2017-03-14
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för hösten 2017 och våren 2018, Teaterpiraterna 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Verksamhetsbidrag för teaterverksamhet hösten 2017 och våren 2018, Teaterpiraterna 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Uppdaterad ansökan verksamhetsbidrag hösten 2017 och våren 2018, Nya teaterpiraterna 2017-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Verksamhetsbidrag för teaterverksamhet hösten 2017 och våren 2018, Teaterpiraterna 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut angående er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3