Diarienummer KFN-0064/2017
Titel Verksamhets- och projektbidrag för friidrottskollo år 2017, Sundbybergs IK Friidrottssektionen
Startdatum 2017-03-09
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs IK Friidrottssektionen 2017-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhets- och projektbidrag för friidrottskollo år 2017, Sundbybergs IK Friidrottssektionen 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Verksamhets- och projektbidrag för friidrottskollo år 2017, Sundbybergs IK Friidrottssektionen 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3