Diarienummer KFN-0061/2018
Titel Svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning
Startdatum 2018-02-20
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förfrågan om förlängd svarstid, inkl. svar 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning 2018-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag på svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning 2018-02-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning 2018-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning 2018-03-23 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss - Detaljplan avseende tillbyggnad för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg - granskning 2018-03-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3