Diarienummer KFN-0058/2016
Titel Utredning om hur barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem i större utsträckning kan delta i fritidsaktiviteter
Startdatum 2016-03-22
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utredning om hur barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem i större utsträckning kan delta i fritidsaktiviteter 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning om hur barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem i större utsträckning kan delta i fritidsaktiviteter 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Utredning om hur barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem i större utsträckning kan delta i fritidsaktiviteter 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet