Diarienummer KFN-0055/2018
Titel Lovbidrag för sportlovet, Duvbo IK
Startdatum 2018-02-12
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-06
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för sportlovet, Duvbo IK 2018-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Lovbidrag för sportlovet, Duvbo IK 2018-02-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Komplettering, Lovbidrag för sportlovet, Duvbo IK 2018-02-14 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av beslut om ansökan om sportlovsbidrag 2018-02-15 Utgående Visa fil
1, 2