Diarienummer KFN-0055/2017
Titel Utredning om möjligheten att införa musikskolepeng
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utredning om möjligheten att införa musikskolepeng 2017-03-01 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning om möjligheten att införa musikskolepeng 2017-03-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Utredning om möjligheten att införa musikskolepeng 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet