Diarienummer KFN-0054/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad.
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad. 2017-03-01 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad KFN-0054/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Ordförandes svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad. 2017-05-09 Utgående Visa dokumentet