Diarienummer KFN-0053/2018
Titel Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-02-08
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3