Diarienummer KFN-0051/2017
Titel Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg 2017-03-01 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg 2017-03-01 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 4 maj 2017 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg KFN-0051/2017 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Ordförandes svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg 2017-05-09 Utgående Visa dokumentet