Diarienummer KFN-0050/2017
Titel Månadsrapport med prognos per februari 2017
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-11
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport med prognos per februari 2017 2017-03-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Månadsrapport med prognos per februari 2017 2017-03-31 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Månadsrapport med prognos per februari 2017 KFN-0050/2017 2017-03-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3