Diarienummer KFN-0049/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Återuppta Rissneambassadörernas verksamhet omgående! Väckt av Kajsa Adenbäck (S)
Startdatum 2017-02-27
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ - Återuppta Rissneambassadörernas verksamhet omgående! Väckt av Kajsa Adenbäck (S) 2017-02-27 Inkommande Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ - Återuppta Rissneambassadörernas verksamhet omgående! Väckt av Kajsa Adenbäck (S) 2017-03-17 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Svar på ledamotsinitiativ - Återuppta Rissneambassadörernas verksamhet omgående! Väckt av Kajsa Adenbäck (S) 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet