Diarienummer KFN-0047/2017
Titel Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna samt förslag till fortsatt verksamhet
Startdatum 2017-02-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna samt förslag till fortsatt verksamhet 2017-02-24 Utgående Visa fil
1, 2
Rissneambassadörerna - En satsning på stadsdelen Rissne i Sundbybergs stad 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna samt förslag till fortsatt verksamhet 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2