Diarienummer KFN-0044/2018
Titel Lovbidrag för sportlovet 2018 - Sundbybergs IK/Passa vidare
Startdatum 2018-02-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för sportlovet - Sundbybergs IK/Passa vidare 2018-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Lovbidrag för sportlovet - Sundbybergs IK/Passa vidare 2018-02-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering - Lovbidrag för sportlovet, Sundbybergs IK/Passa vidare 2018-02-12 Utgående Visa fil
1, 2