Diarienummer KFN-0039/2018
Titel Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning 2018-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen - granskning 2018-02-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss - Detaljplan för ny infart på fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden Större 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-02-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3