Diarienummer KFN-0038/2018
Titel Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-06
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning 2018-02-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget - granskning 2018-02-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss - Detaljplan för beblandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget, granskning 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3