Diarienummer KFN-0037/2017
Titel Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-02-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD) 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD) 2017-02-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD) 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD) KFN-0037/2017 2017-04-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3