Diarienummer KFN-0036/2017
Titel Samordnad upphandling av biblioteksdatasystem ref.nr 2017-120
Startdatum 2017-02-13
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-30
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förfrågningsunderlag för upphandling av biblioteksdatasystem ref.nr 2017-120 2017-05-19 Utgående Sekretess
Förfrågningsunderlag för upphandling av biblioteksdatasystem ref.nr 2017-120 2017-05-23 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Förfrågningsunderlag för upphandling av biblioteksdatasystem ref.nr 2017-120 2017-06-29 Upprättat Sekretess
Anbud - Axiell Sverige AB 2017-12-05 Inkommande Sekretess
Anbudsöppningsprotokoll 2017-12-05 Upprättat Sekretess
Upphandlingsprotokoll 2017-12-05 Upprättat Sekretess
Tilldelningsbeslut 2017-12-05 Upprättat Sekretess
Avtal med Axiell Sverige AB gällande bibliotekssystem 2017-12-05 Upprättat Sekretess