Diarienummer KFN-0032/2018
Titel Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017
Startdatum 2018-01-25
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2018-02-06 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4